k+ Döner Sermaye İşletmesi
#

Hakkımızda

 KAÜ Döner Sermaye İşletmesi Misyonu

 

 • İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,
 • Üniversitemize bağlı eğitim–öğretim araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek,
 • Döner sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek,
 • Üniversitemiz personeline katkı payları ve yolluk ödemek,
 • Avrupa Birliği veya uluslararası kuruluşların kaynaklarından proje karşılığı aktarılan hibe tutarların harcanması ve muhasebeleştirilmesi,
 • Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek ve tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak yürütmek.

 

KAÜ Döner Sermaye İşletmesi Vizyonu

 

 • Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren, yenilikleri yakından takip eden ve “en iyi hizmet zamanında verilen hizmettir” anlayışı ile hareket etmek akılcı, saygın, kendine güvenen bir birim olmak,
 • Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak,
 • Hizmet üretmeye odaklanmak,
 • Açık ve etkin iletişim kurmak,
 • Topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı olmak
5042 kez görüntülendi.