Misyon-Vizyon

 

Misyon ve Vizyon

  •  
  •  


Misyonu;
- Uluslararası Üniversiteler ile işbirliği olanaklarını araştırmak, işbirliğine yönelik çalışmaları ve projeleri yürütmek ve geliştirmek;
- Üniversitemizin de misyonlarından biri olan Uluslararasılaşma sürecinde uluslararası Erasmus, Mevlana ve ulusal Farabi Değişim Programıyla tüm dünya üniversiteleriyle hem hareketlilikler hem de işbirlikleri gerçekleştirilmek;
- Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak;
- Üniversitenin ulusal ve uluslararası saygınlığını arttırmak;
- Uluslararası öğrencilere oryantasyon süreçleri bağlamında yardımcı olmak;
- Hedefleri belirgin ve etkili bir uluslararası öğrenci kazanma stratejisi geliştirmek;
- Uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
 
Vizyonu
Ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak Üniversitemiz öğrenci ve personeline bilgi akışı sağlamak, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası saygınlığını arttırmak, ikili anlaşmalar yaparak yabancı yükseköğretim kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek, uluslararası araştırma projelerini teşvik etmek ve uluslararasılaşma stratejisi bağlamında yükseköğretim kalitesinde başarı sağlamaktır.

390 kez görüntülendi.