21 Şubat 2020

2020-2021 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR!!

 2020-2021 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI

 

Başvuru Tarihleri: 24 Şubat-9 Mart( 9 Mart dahil)

Başvuru Yeri:     Mevlana Kurum Koordinatörlüğü (Rektörlük 1. Kat)

Başvuru Belgeleri: 1-  Online Öğrenci Başvuru Formu (Online Form için linke tıklayınız)

                                 2- Transkript(Onaylı ve Yeni Tarihli)

                                 3-  Varsa Dil Belgesi

 

Öğrenci Başvuru Şartları

 

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06/02/2020 tarihli ve 5 sayılı kararında belirtilen alanlara göre müracaat edilebilir. Karar için tıklayınız.
  • Öğrencinin, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması.
  • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması  (Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin Mevlana puanı hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir).
  • Daha önce Mevlana Değişim Programından faydalanan öğrenciler programdan burssuz olarak faydalanabilir.

 

Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

1. İlgili başvuru belgelerinin elektronik ortamda doldurulması zorunludur. 

Kafkas Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Mevlana Sitesinden Online başvuru butonunu seçerek formu indirip doldurarak çıktısını alınız.

 

2. Başvuru yapılan Üniversitenin eğitim-öğretimde kullandığı ilgili dil seviyesini gösterir dil puanı istenecektir. Bu dil puanı, denkliği kabul edilebilir sınavlarda alınmış puanlar olabilir. Dil puanı yoksa başvurular sonrasında dil puanı istenen adaylara yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Yabancı Dil Sınavı ile ilgili Yer ve Tarih daha sonra duyurulacaktır.) (Eğitim Dili Türkçe olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil sınavına girmelerine gerek yoktur. Bu bölümler için sadece akademik ortalamasına göre sıralama yapılacaktır.)

3.Adayın Mevlana başvurusunun geçerli sayılabilmesi için aday, ilgili dil sınavından minimum 50 puan almalıdır. Yabancı dil sınavına girip yine yeterlilik düzeyinin altında yabancı dil puanı alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Tıp Fakültesi'nin 6. sınıf (intern) öğrencileri programdan faydalanamazlar.

 5.Diğer başvuru koşullarını sağlaması durumunda öğrencinin alttan dersinin olması başvurusuna engel değildir.

6. Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrenciler, kabul edildikleri ülkelerin vatandaşı olamazlar.

 7. Programdan faydalanacak tez dönemindeki lisansüstü öğrencilerinin değişim sonrasında; tez konularında yürüttükleri çalışmaları içeren (yaptığı yayınları katıldığı projeler, çalışmalar, vb.) Akademik Rapor’ u onaylı olarak sunmaları gerekmektedir.

 

Öğrenim Ücretleri Hakkında

 

Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları sürece sadece kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program doğrultusunda gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

 

Burs Miktarları

 

  • Giden öğrencilere aşağıdaki tabloya göre sadece 1 dönem (4 aylık) burs ödenir. Bursun %80'i öğrenci yurt dışına gitmeden önce peşin olarak ödenir, kalan miktar öğrenci Türkiye'ye döndükten sonra derslerdeki başarı oranına göre ödenir.
  • Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 

Bölgeler/Kıtalar

Giden Öğrenci Aylık Burs Miktarı

Asya- Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.650 TL

Avrupa, Orta Asya, Sahraaltı Afrika

1.500 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.400 TL

 

NOT:

*Başvurular kontenjanlar dahilinde ve YÖK kararlarında belirtilen alanlara göre değerlendirilecektir. Lütfen YÖK’ün belirlediği alanları dikkate alarak başvuru yapınız.

 * Giden Öğretim Elemanı YÖK yürütme Kurulu'nda alınan kararlara göre durdurulmuştur.

 

 

 

 

 

 

*

*


4860 kez görüntülendi.