#

Fakülte Yönetimi

DEKAN

Prof.Dr.Sami ÖZCAN

Dekan V.

 

 

 DEKAN YARDIMCISI

Prof.Dr.Ömür DEVECİ

Dekan Yardımcısı

 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 Nazim ARAS

Fakülte Sekreteri