#

Gerekli Belgeler

 

Gerekli Belgeler

 

1)Projenin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları tarafından onaylandığına dair etik kurul onay belgesi,
2)Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası örneği,
 
Uyulması gereken kurallar
 
MERKEZİMİZDE UYULMASI GEREKEN ÇALIŞMA KURALLARI
1. Dışarıdan Deney Hayvanları Araştırma Merkezine girişte GALOŞ giyilmesi zorunlu olup, merkez terk edilinceye kadar GALOŞSUZ dolaşılamaz.
2. Hayvanların bulunduğu alana Laboratuvar önlüğü, özel cerrahi elbiseleri ya da tek kullanımlık önlükler giyildikten sonra girilmelidir.
3. Araştırmacı çalışma yaptığı bölümü her defasında temiz ve düzenli bırakarak terk etmelidir.
4. Araştırmacı proje takip defterine KAÜDEHUAM ’ giriş ve çıkış saatlerini ve yaptığı prosedür hakkında kısa özet yazıp imzalamak zorundadır.
5. Vaktinde üretim planlamasının yapılabilmesi için hayvan isteklerinin çalışma başlamadan 3 ay önceden yapılması gerekmektedir.
6. Araştırma süresince kullanılan her türlü alet ve cihazın bakım ve temizliği her defasında araştırmacı tarafından yapılır.
7. Araştırmada kullanılacak sarf malzemeler araştırmacı tarafından temin edilir.
8. Araştırmacı hayvanlarla çalışma tarihini (Başlama-Bitirme) başvuru esnasında belirtmelidir. Yapılacak bir değişiklik hakkında ki son kararı KAÜDEHUAM belirler.
990 kez görüntülendi.