k+ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
#

Bölüm Hakkında

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Lisans Programı 2005-2006 eğitim-öğretim yılında açılmıştır.Programdan mezun olanlar Çağdaş Türk Lehçeleri Lisans diploması alır.Programdan mezun olan öğrenciler üniversitelerin Turizm,Uluslararası İlişkiler ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümünde Akademisyen,Turizm Sektöründe Rehber ve çeşitli kademelerde yönetici;askeri kurumlarda Tercüman
olarak istihdam edilebilirler. Bölüm mezunları Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapabilmektedir.

 

Bölümün Amaçları ;
Programın amacı,öğrencilere Azerbaycan Türkçesini ve Edebiyatını öğretmeye yönelik çeviri,yazılı ve sözlü anlatım gibi dersler ile Azerbaycan Kültürü Tarihi ile ilgili dersler vererek,öğrencilerin Azerbaycan Türkçesinde okuma,konuşma,dinleme ve anlama becerilerini geliştirmektir.Program klasik ve çağdaş Azerbaycan Edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerini öğretilmesini  de kapsar.Ayrıca Ülkemizle kardeş ve dost ülke Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gelişen ticari,ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel kurumlarda görev alabilecek düzeyde eleman yetiştirmeye çalışmaktır.Bu amaçla Kafkas Üniversitesi’nde yürütülmesi ön görülen lisans programı için Bakü Devlet Üniversitesi ve Tiflis Pedogoji Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nün programları dikkate alınmıştır.

8682 kez görüntülendi.