Doktora

 Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (iki yüz kırk AKTS) oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk beş kredilik on beş adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması ders döneminde yapılır. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisizdir. (2) En az yirmi dört kredilik ders ve seminer çalışmasını (yüz yirmi AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.

 

 

  1. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Kredi

AKTS

BYT604

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği

Zorunlu

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYT602

Seminer I *

Zorunlu

0

15

  1. Dönem

BYT602

Seminer I *

Zorunlu

0

15

BYT603

Seminer II *

Zorunlu

0

15

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

  1. Dönem

BYT602

Seminer I *

Zorunlu

0

15

BYT603

Seminer II *

Zorunlu

0

15

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

  1. Dönem

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYT601

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

8

7,5

BYT605

Yeterlilik

Zorunlu

0

10

BYT606

Tez Önerisi

Zorunlu

0

12,5

BYT602

Seminer I *

Zorunlu

0

15

BYT603

Seminer II *

Zorunlu

0

15

  1. Dönem

BYT600

Tez Çalışması

Zorunlu

0

22,5

BYT601

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

8

7,5

  1. Dönem

BYT600

Tez Çalışması

Zorunlu

0

22,5

BYT601

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

8

7,5

  1. Dönem

BYT600

Tez Çalışması

Zorunlu

0

22,5

BYT601

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

8

7,5

  1. Dönem

BYT600

Tez Çalışması

Zorunlu

0

22,5

BYT601

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

8

7,5

Biyoteknoloji Seçmeli Dersler

BYT610

Bilgisayar Destekli Protein Tasarımı

Seçmeli

3

7,5

BYT611

Biyokataliz

Seçmeli

3

7,5

BYT612

Sentetik Biyoloji ve Metabolizma Mühendisliği

Seçmeli

3

7,5

BYT613

Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri

Seçmeli

3

7,5

BYT614

Moleküler ve Hücresel Biyoteknoloji

Seçmeli

3

7,5

BYT615

Biyolojik Saatler

Seçmeli

3

7,5

BYT616

Moleküler Kanser Biyolojisindeki Gelişmeler

Seçmeli

3

7,5

BYT617

Hayvan Hücre ve Doku Kültür Teknikleri

Seçmeli

3

7,5

BYT618

Biyoekonomi ve Biyogirişimcilik

Seçmeli

3

7,5

BYT619

Hayvansal Biyoteknoloji Uygulamalarında Güncel Gelişmeler

Seçmeli

3

7,5

BYT620

Bakteriyel ve Viral Aşılar

Seçmeli

3

7,5

BYT621

Yapısal Biyoloji

Seçmeli

3

7,5

BYT622

Kanser Nanoteknolojisi

Seçmeli

3

7,5

BYT623

Hesaplamalı Kanser Biyolojisi

Seçmeli

3

7,5

BYT624

Görüntüleme Biliminin Temelleri

Seçmeli

3

7,5

BYT625

Biyoteknolojide Profesyonellik

Seçmeli

3

7,5

BYT626

Biyosensörler ve Biyoalgılama

Seçmeli

3

7,5

BYT627

İleri Karakterizasyon Teknikleri

Seçmeli

3

7,5

BYT628

Malzeme Bilimine Giriş

Seçmeli

3

7,5

BYT629

Organik Bileşiklerin Düzenlenme reaksiyonları

Seçmeli

3

7,5

BYT630

 Karbonil Kimyası

Seçmeli

3

7,5

BYT631

Organik Kimyada Yükseltgenme ve İndirgenme

Seçmeli

3

7,5

BYT632

Biyokütle Enerjisi ve Teknolojileri  

Seçmeli

3

7,5

BYT633

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Seçmeli

3

7,5

BYT634

Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri

Seçmeli

3

7,5

BYT635

Konak-Parazit İlişkisi

Seçmeli

3

7,5

BYT636

Dölverimi Etkileyen Faktörler

Seçmeli

3

7,5

BYT637

Spermanın Dondurulması

Seçmeli

3

7,5

BYT638

Suni Tohumlamanın Ve Diğer Biyotekniklerin Hayvan Yetiştiriciliğindeki Yeri ve Önemi

Seçmeli

3

7,5

BYT639

Embriyo transfer İn Vitro Fertilizasyonu Laboratuarlarının Hazırlanması ve İn Vitro Fertilizasyon

Seçmeli

3

7,5

BYT640

Östrus Senkronizasyonu Ve Embriyo Nakli

Seçmeli

3

7,5

BYT641

Biyokimyada İleri Araştırma Teknikleri

Seçmeli

3

7,5

BYT642

Protein Saflaştırma Yöntemleri

Seçmeli

3

7,5

BYT643

Enzim Kinetiği

Seçmeli

3

7,5

 

Ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız

 

 

 

449 kez görüntülendi.