Yüksek Lisans

 Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

 

 

1.               Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Kredi

AKTS

BYT503

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

Zorunlu

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

2.               Dönem

BYT502

Seminer I

Zorunlu

0

15

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

BYTXXX

Biyoteknoloji Seçmeli

Seçmeli

3

7,5

3.               Dönem

BYT500

Tez Çalışması

Zorunlu

0

22,5

BYT501

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

8

7,5

4.                Dönem

BYT500

Tez Çalışması

Zorunlu

0

22,5

BYT501

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

8

7,5

 

Biyoteknoloji Seçmeli Dersler

BYT510

İleri Biyoteknoloji

Seçmeli

3

7,5

BYT511

İleri Biyokimya

Seçmeli

3

7,5

BYT512

Modern Biyoteknoloji

Seçmeli

3

7,5

BYT513

Sentetik Biyoloji

Seçmeli

3

7,5

BYT514

Protein Biyoteknolojisi

Seçmeli

3

7,5

BYT515

Enzimoloji

Seçmeli

3

7,5

BYT516

Biyoteknolojide Fikri Mülkiyet ve Patentleme

Seçmeli

3

7,5

BYT517

Biyoteknolojide Girişimcilik ve Proje Yönetimi

Seçmeli

3

7,5

BYT518

Hesapsal Biyoloji ve Biyoinformatik

Seçmeli

3

7,5

BYT519

Nanobiyoteknoloji

Seçmeli

3

7,5

BYT520

Terapötik Proteinler ve Enzimler

Seçmeli

3

7,5

BYT521

Biyoyakıt kaynakları ve biyoprosesler

Seçmeli

3

7,5

BYT522

Kimyasal ve biyokimyasal termodinamik

Seçmeli

3

7,5

BYT523

Spektroskopik Yöntemler

Seçmeli

3

7,5

BYT524

İleri Organik Kimya Laboratuarı

Seçmeli

3

7,5

BYT525

Organik Reaksiyon Mekanizmaları

Seçmeli

3

7,5

BYT526

Güneş Enerjisi ve Sistemleri

Seçmeli

3

7,5

BYT527

Biyoteknolojik Süreçlerde Ürün Yaşam Döngüsü

Seçmeli

3

7,5

BYT528

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Seçmeli

3

7,5

BYT529

İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri

Seçmeli

3

7,5

BYT530

Spermanın Muayenesi ve Değerlendirilmesi

Seçmeli

3

7,5

BYT531

Yapay Tohumlama Yöntemleri ve Pratikte Uygulama

Seçmeli

3

7,5

BYT532

Gametlerin Dondurulması

Seçmeli

3

7,5

BYT533

Embriyo Transferi

Seçmeli

3

7,5

BYT534

Çiftlik Hayvanlarında Reprodüktif Teknikler

Seçmeli

3

7,5

BYT535

Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji

Seçmeli

3

7,5

BYT536

Enzim Immunoassay Yöntemleri

Seçmeli

3

7,5

BYT537

Enzim İmmobilizasyon Teknikleri

Seçmeli

3

7,5

BYT538

Biyolojik Membranların Yapı ve Fonksiyonları

Seçmeli

3

7,5

 

Ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız

611 kez görüntülendi.