Genel Bilgiler

 

Genel Bilgiler

         Biyoloji Bölümü Kafkas Üniversitesi bünyesinde 1993–1994 akademik yılında örgün, 2002-2003 akademik yılında da ikinci öğretimle eğitim- öğretime başlamış olup, bölüm öğrencileri 4 yıllık lisans eğitim ve öğretimi sürecinde; canlı, canlılık kavramı, canlıların özellikleri, canlıların beslenmeleri, büyüme, gelişme ve üremeleri, canlıların en küçük yapı ve fonksiyon birimi olan hücre, canlıların yapıları, fonksiyonları, evrimleri, birbirleriyle ve ortamla olan etkileşimleri, canlıların adlandırılmaları ve sistematikleri, kalıtım ve çeşitlilik gibi konularda bilgilenecekler ve “Biyolog” ünvanı ile mezun olacaklardır.
              Bölümde; Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere 5 anabilim dalı mevcuttur.  Bölüm öğretim üyeleri  üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedirler. Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 9 Yardımcı doçent, 10 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 22 öğretim elemanı bulunmaktadır.

MİSYON
            Biyoloji bölümü; doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmeyi, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teknolojileri oluşturma, geliştirme ve yaymayı görev edinmiştir.

VİZYON
            Biyoloji bölümünün vizyon; nitelikli eğitim ve öğretim yapan, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir birim olmaktır.


MEZUNİYET VE İSTİHDAM KOŞULLARI
       Biyoloji mezunları genellikle orta oğretim kurumlarında öğretmen, endüstriyel, tarımsal arastırma merkezlerinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki bazı kuruluşlarda Biyolog olarak görev alırlar. Ayrıca Botanik oğretim programını tamamlayanlar doğayı koruma alanında ve Milli Parklar’da ekolog ve sistematikçi, Su Ürünleri araştırma laboratuvarında Algolog olarak; Zooloji öğretim programını tamamlayanlar sağlık kuruluşlarında zirai mücadele, doğayı koruma, Milli Parklar ve Su Ürünleri ile ilgili araştırma laboratuvarlarında "Zoolog" olarak; Çevre Biyolojisi öğretim programını tamamlayanlar özellikle çevre bilgisi alanlarında uzman ve "Çevre Biyoloğu" olarak; Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji öğretim programını tamamlayanlar tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, gıda   sanayii, ilaç sanayii ve sağlık hizmetlerinde "Mikrobiyolog" olarak görev alabilirler.

 

3364 kez görüntülendi.