Eğitim

 Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim öğretim yılı sonu itibariyle 6113 ön lisans, 11380 lisans ve 1733 lisansüstü programlarda olmak üzere toplam 19226 öğrenci kayıtlıdır. Bunların 1498’i 35 farklı ülke uyrukludur. Eğitim öğretim, araştırma ve uygulama hizmetleri bu gün itibariyle 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvar, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Bağımsız bölüm, 3 Enstitü ve 29 Araştırma ve Uygulama merkezinde 16 sözleşmeli yabancı uyruklu, 914’ ü kadrolu olmak üzere toplam 930 Akademik personelle yürütülmektedir. Birimlerimizin öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi ve akademik yükselmeler için yeni kadro ilanları ve atama işlemleri devam etmektedir. İlimizde yeteri kadar yurt bulunduğu için barınma sorunu yaşanmamaktadır. Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini sürdürecekleri kulüpler ve gerekli alanalar mevcuttur. Yemekhane hizmetleri, merkezi kafeteryada ve birimlerimizin yemek hanelerinde verilmektedir. Ayrıntılı bilgiler ilgili başlıklarda bulunmaktadır.

Üniversitemize her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından ve yurtdışından olmak üzere yaklaşık 6.000 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Üniversitemiz Ulusal ve Uluslararası deneyim ve birikime sahip, özverili öğretim elemanlarımızla yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından oldukça iyi bir konumdadır. Yükseköğrenimin gerektirdiği çağdaş altyapı ve teknik donanım yatırımları hızlandırılarak sürdürülmektedir.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, çağdaş donanımı ve zengin koleksiyonlarıyla hem öğrencilerin hem de araştırmacıların hizmetindedir. Üniversitemiz kütüphanesinde, çağdaş anlamda bilgi sunma, araştırma ve dokümantasyon hizmetleri bilgisayarlar ile desteklenmekte, internet ve diğer network bağlantıları kullanılmaktadır Kütüphanede, 80.000’i aşkın kitap ve elektronik ortamda ulaşabilecekleri onlarca e-kaynak ve süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde Eduroam (akademisyen ve öğrencilerin kendi kurumlarında veya misafir gittikleri kurumlarda internete ücretsiz bağlanabilmeleri için geliştirilmiş uluslararası kablosuz internet erişimi ) sistemi mevcuttur.

633 kez görüntülendi.