19 Temmuz 2017

Eğitim

Bugün itibariyle Üniversitemiz 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 29 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 56 akademik birime, 934 öğretim elemanına ile yaklaşık olarak 18.500 önlisans ve lisans,  1095 yüksek lisans ve 194 doktora öğrenci kapasitesine sahiptir. Bütün birimlerimizden mezunlarımız Üniversitemiz tarafından yakından takip edilmekte, başarıları Üniversitemizin başarısı olarak değerlendirilmektedir.

Üniversitemize her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından ve yurtdışından olmak üzere yaklaşık 6.000 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Ulusal ve Uluslararası deneyim ve birikime sahip, özverili öğretim elemanlarımızla yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından oldukça iyi bir konumdadır. Yükseköğrenimin gerektirdiği çağdaş altyapı ve teknik donanım yatırımları hızlandırılarak sürdürülmektedir.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Başkanlığı, çağdaş donanımı ve zengin koleksiyonlarıyla hem öğrencilerin gem de araştırmacıların hizmetindedir. Üniversitemiz kütüphanesinde, çağdaş anlamda bilgi sunma, araştırma ve dokümantasyon hizmetleri bilgisayarlar ile desteklenmekte, internet ve diğer network bağlantıları kullanılmaktadır Kütüphanede, 80.000’i aşkın kitap ve elektronik ortamda ulaşabilecekleri onlarca e-kaynak ve süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde Eduroam (akademisyen ve öğrencilerin kendi kurumlarında veya misafir gittikleri kurumlarda internete ücretsiz bağlanabilmeleri için geliştirilmiş uluslararası kablosuz internet erişimi ) sistemi bulunmaktadır.


6208 kez görüntülendi.