İdari Görevlerimiz

 İDARİ İŞLER KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER:

 

1 - Başkanlığımızın Bütçesini hazırlayıp, yıl içinde takibini yapmak,

2 - Başkanlık ayniyat muhasebe kayıtlarını tutmak ve yılsonu hesaplarını raporlamak,

3 - Satın alma işlemlerini yürütmek, 5018 sayılı Kanun, ilgili diğer Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

4 - Birimlerimizden gelen talep doğrultusunda malzeme / hizmet alımları yapmak. Bakım onarım ve lisans işlemlerini takibini yapmak yaptırmak,

5 - Birim arşivinin düzenlenmesi ve süresi dolmuş evrakların imha edilmesi, Kurum ve Devlet arşivlerine gerekli evrakların teslimi sağlamak. Başkanlığımız da üretilen evrakların ilgili yerlere teslim etmek,

6 - Başkanlık yazılarını yazmak ve dosyalamak. Gelen ve giden evrakları takip etmek.

5994 kez görüntülendi.