#

İdari Görevlerimiz

  İDARİ İŞLER KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

1 - Başkanlığımızın Bütçesini hazırlayıp, yıl içinde takibini yapmak,
2 - Başkanlık ayniyat muhasebe kayıtlarını tutmak ve yılsonu hesaplarını raporlamak,
3 - Satınalma işlemlerini yürütmek, 5018 sayılı Kanun, ilgili diğer Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,
4 - Birimlerimizden gelen talep doğrultusunda malzeme / hizmet alımları yapmak. Bakım onarım ve lisans işlemlerini takibini yapmak yaptırmak,
5 - Birim arşivinin düzenlenmesi ve süresi dolmuş evrakların imha edilmesi, Kurum ve Devlet arşivlerine gerekli evrakların teslimi sağlamak. Başkanlığımız da üretilen evrakların ilgili yerlere teslim etmek,
6 - Başkanlık yazılarını yazmak ve dosyalamak. Gelen ve giden evrakları takip etmek.