#

KAÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ANKETİ

     Kafkas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde akademik ve idari hizmetlerini değerlendirmesi, stratejik planlarını yapması, sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Bu amaçla sizlerin düşüncelerinin alınması amacıyla anket hazırlanmıştır. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirilecek olup, kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Kafkas Üniversitesi

 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ 
** Akademik personelin doldurması gereken anket formu

  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANKETİ 
** Akademik personelin doldurması gereken anket formu 

    LİDER DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ANKETİ  
** Akademik ve İdari personelin doldurması gereken anket formu

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ  
** İdari personelin doldurması gereken anket formu

 

 

5512 kez görüntülendi.