Yazılım/Uygulama Geliştirme ve Ar-Ge

  YAZILIM  KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Üniversitemiz birimlerinin web sayfaların tasarlanması ve güncellenmesi. Belirlenen ihtiyaçlara cevap vermek üzere web hizmeti verecek yazılımların tasarlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi,
2 - Üniversitemizde düzenlenen her türlü etkinliği Üniversitemiz ana web sayfasından duyurulması,
3 - Birimlerimizin kendi web sayfalarını hazırlamaları için alan adı tanımının yapılması, ftp bilgilerinin verilmesi ve sayfa tasarımında gerekli yardımın sağlanması,
4 - Üniversitemizin akademik ve idari personelinin, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin e-posta taleplerini karşılamak, kota düzenlemeleri, güncelleme isteklerini gerçekleştirilmesi,
5 - Üniversitemiz personelinin web sayfalarını güncellemede karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışmak. Güncellemeyi bazen bizzat yaparak, Cute Ftp programının bağlantı ayarları hakkında bilgi verip güncellemeyi kendilerin yapabilmelerini sağlamak,
6 - Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

7 - Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi yazılım ve alt yapı çalışması planlanmaktadır.

 

 

 

UYGULAMA GELİŞTİRME KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Bilgi sistemleri ve üniversite kapsamında yeni bileşenlerinin tespit edilen ihtiyaçlar ve Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin/düzeltmelerinin /güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımı ve kodlamasının yapılması,
2 - Program için gerekli veritabanı analizini ve tasarımını standartlara uygun hale getirmek,
3 - Programı kullanacak kişilere gerekli eğitimi vermek,
4 - Kurumun ihtiyacı olan program kodlarını yazmak, İhtiyaç olan yazılımları geliştirmek. Kurum bünyesinde kullanılmasını sağlamak,
5 - Veritabanından istenilen verileri, gerekli istatistiki raporları hazırlamak, sunmak,
6 - Verilen yazılım projelerinin analizini yapmak, iş akışını çıkarmak, gerekli verileri toplamak, raporunu hazırlamak, sunmak,
7 - Daha yeni teknojiler kullanan, daha hızlı, daha güvenlikli yazılımlar için teknolojiyi takip etmek, araştırmalar yapmak ve bu doğrultuda yazılımları güncellemek,
8 - Sunucuların periyodik olarak yedeklerini almak.

 

 

 

AR – GE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

 

1 - Yeni teknolojileri araştırılarak kuruma uyarlanıp kullanılmaları amacıyla araştırma yapmak,
2 - Kurum için gerekebilecek olan tüm yazılım ve donanım için gereksinimlerde yeni teknolojiler mevcut ise bunlar temin edilerek kurum alt yapısının yeni teknolojilerle çalışmasını sağlamak.

 

6090 kez görüntülendi.