k+ Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü
#

Amaç ve Kapsam

TARİHÇE

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Kafkas Üniversitesi Senatosu’nun 28.01.2020 tarih ve 02 sayılı oturumunda alınan 03 nolu karar ile kurulmuştur.

AMAÇ VE KAPSAM

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Kafkas Üniversitesi bünyesinde yayımlanan bilimsel ve akademik dergilerin ortak bir yayın stratejisi kapsamında yayın kalitelerinin yükseltilmesi ve ulusal/uluslararası düzeyde kabul görmelerinin sağlanması amacıyla Rektörlüğe bağlı bir koordinasyon birimi olarak görev üstlenmiştir.
 
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Yönergede yer alan amaç ve esaslar doğrultusunda dergilerin gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri yürütür. Kafkas Üniversitesi kimliği altında yayın yapan dergilerin Baş Editör/Editörleri kendi akademik birimlerini temsil etme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

 

1236 kez görüntülendi.