k+ Kafkas Üniversitesi
#

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nin 2022 "Impact Factor" Verileri

“Clarivate Analytics” tarafından 2022 Impact Factor oranları yayınlandı.
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nin Web of Science verileri aşağıdaki gibidir.
 
Journal Impact Factor (JIF):               0.7 (Five-Year Impact Factor: 0.8)
Category Rank :                                   105/143
Category Quartile in SCIE Edition:      Q3
 
Journal Citation Indicator (JCI):        0.36
Category Rank :                                   118/170
Category Quartile in SCIE Edition:      Q3
 
Daha önce 2011 ve 2012 yıllarında iki kez Q3 seviyesinde yer alan Dergimiz yayın hayatının en yüksek verilerine ulaşarak yeniden Q3 kategorisine yükselmiştir. Bu veriler ile Dergimiz, Web of Science “ESCI” ve “SCIE” kategorilerinde indekslenen 257 Türkiye Adresli Dergi listesinde 99. sırada yer almıştır.
 
Dergimizin 2022 SCOPUS verileri ise şöyledir:
 
Scopus CiteScore (Scopus IF):           1.5
Scopus CiteScore Rank:                      94/186

Category Quartile in Scimago:           Q3 

1164 kez görüntülendi.