k+ Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
#

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğretim dili İngilizce olan İngiliz Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık lisans eğitimine hak kazanan öğrencilerin, Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu’nca hazırlanan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur. Lisans eğitiminin ilk yılında İngilizce dil eğitimine önem verilir. Eğitimlerinin ilk yılında öğrenciler “Reading and Writing” (Okuma ve Yazma), “Literary Terms” (Edebi Terimler), “Introduction to English Literature” (İngiliz Edebiyatına Giriş), English Phonetics (İngilizce Sesletim) ve Speaking Skills (Konuşma Becerileri) gibi temel dersleri alırlar. İkinci yıllarında öğrenciler “British Drama” (İngiliz Tiyatrosu), “History of English Language” (İngiliz Dili Tarihi), “Research Methods" (Araştırma Teknikleri) gibi İngiliz Edebiyatı’nın edebi türleri ve dönemleriyle tanışır ve bu yönde ilgili araştırmalarını yaparlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise edebiyat üzerine eleştirel bakış açısı kazanmaya yönlendirilip derslerde kendilerine verilen metinler üzerine düşüncelerini, yorumlarını ve gözlemlerini paylaşmaya teşvik edilirler. Ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri geniş bir seçmeli ders yelpazesi bulunmaktadır. Öğrencilerin belli bir konuda araştırma ve inceleme yapabilmelerini sağlamak amacı ile özel bir çalışma olarak bir bitirme ödevi hazırlamaları öngörülmektedir. Özet olarak Bölümde popüler kültür, dil bilimi, şiir, kadın edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, modern edebiyat, kolonileşme ve kolonileşme sonrası dönem çalışmalarını da içeren öğretim programı uygulanmaktadır. Dört yıllık eğitimlerinin ardından, öğrenciler edebiyat çalışmalarının sağladığı disiplinler arası bakış açısı sayesinde yalnızca metinlere eleştirel gözle bakmayı öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda çok farklı kariyerler için de beceriler geliştirirler. Derslerde sınıf içi tartışmalar, öğrencilerin hazırladığı dönem ödevleri ve sınıf içi çalışmalar, ders sorumlularınca verilen bilgiler kadar önem taşımaktadır. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı progamı mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk gibi kendine has terminolojisi olan alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Program mezunları kariyerlerini Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde devam edebilir ve alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.

Misyon ve Vizyon

Vizyon İngiliz Dili ve Edebiyatı programının vizyonu, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, donanımlı, geleceğe iz bırakan bir bölüm olmaktır. Ayrıca vizyonumuz İngiliz Filolojisinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.  Misyonumuz ise  hem yüksek akademik başarıya ulaşmak hem de çağdaş bir eğitim anlayışı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı ve batı kültürünü iyi bilen çok yönlü bireyler yetiştirmektir. 

 

9507 kez görüntülendi.