Çağrı Takvimi ve Limitler

Çağrı Takvimi ve Limitler

13.02.2022 Tarihli BAP Komisyon kararı ile,

2022 yılı proje çağrı takvimi;

1. Dönem 01 Şubat - 25 Şubat 2022

2. Dönem 01-25 Mayıs 2022

3. Dönem 01-25 Eylül 2022

4. Dönem 01-25 Kasım 2022

Not: Başvuru esnasında otomasyona ıslak imzalı (bütün proje ekibince imzalanmış ve dekanlık/müdürlük/enstitü onayı alınmış) proje öneri formu taranarak pdf formatında yüklenmelidir. Proje başvuru süresinin sona ermesini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde başvuru evraklarının Koordinatörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. e-imza ile yapılan başvurularda başvuru evraklarında yürütücünün islak imzası aranmaz. Ancak, ıslak imza gerektiren veya e-imza kullanılamayan evrakların asıllarının koordinatörlüğe teslimi şarttır. 

 

2022 yılı proje destek üst limitleri 

Genel Araştırma Projeleri: 50.000 TL (Yayın şartı bulunmaktadır)

Doktora Projesi: 45.000 TL

Yüksek Lisans: 30.000 TL

 

 

2492 kez görüntülendi.