7 Şubat 2022

Bilimsel Araştırma Projesi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

 Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları 1-25 Şubat 2022 tarihleri arasında e-bap üzerinden alınacak olup başvuru kaydı 25 Şubat Cuma günü saat 13:00 itibariyle sonlanacaktır (başvuruların kontrolü ve eksikliklerin tespiti amacıyla).

 

E-bap’a giriş yapılırken Üniversitemiz internet erişim portalı’na girişte kullanılan kullanıcı adı ve şifre bilgisi girilmelidir.

 

Başvuruların e-bap sistemine yüklenmesi esnasında gerekli tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması, proje öneri formunun araştırmacı ekibince de imzalandıktan sonra taranarak yüklenmesi, gerekli etik kurul belgelerinin (çalışmaya etik kurul kararının gerekli olmadığına da ilgili etik kurul’un karar vermesi gerekmektedir), proforma faturaların da eklenmesi gerekmektedir.

 

Genel araştırma projeleri için proje süresi belirlenirken yönergemiz uyarınca en fazla bir kere olmak üzere onaylanan proje süresinin %50’si oranında ek süre talep edilebileceği (2021 yılı itibariyle desteklenen projelerde) dikkate alınarak proje sürelerinin ve iş takviminin hazırlanması ilerde karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda proje yürütücülerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçecektir.

 

Proje başvurularında destek talep edilirken kullanılabilecek harcama kalemleri;

-03.03 – “Yolluklar”

-03.05 – “Hizmet Alımı”

-03.02 – “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı”

-03.07 – “Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” kalemlerinden oluşmaktadır.

           

            2022 Yılı destek üst limitlerimiz;

-Genel Araştırma Projeleri (yayın şartı bulunmaktadır) için 50.000 TL (elli bin Türk Lirası)

-Doktora Araştırma Projeleri için 45.000 TL (kırkbeş bin Türk Lirası)

- Yüksek Lisans Araştırma Projeleri için 30.000 TL (otuz bin Türk Lirası)


1112 kez görüntülendi.