1 Haziran 2023

2023 Yılı Haziran Döneminde BAP Koordinatörlüğüne Proje Başvurusunda Bulunacak Olan Yürütücülerin Dikkatine

Proje öneri formu güncellenmiş olup bu çağrı dönemi ve bundan sonraki çağrı dönemlerinde GÜNCEL PROJE ÖNERİ formu kullanılarak başvurular alınacaktır.

https://www.kafkas.edu.tr/bap/tr/sayfaYeni770 

Haziran dönemi proje başvuruları 1 Haziran 2023 Perşembe günü başlamış olup 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 23:59’da sona erecek ve e-BAP sistemimiz otomatik olarak kapanacaktır.

Proje önerisi hazırlanırken, öneri formunda ilgili alt başlıkların istenilen kriterlere göre düzenlenerek sunulması beklenmektedir.
 
Proje öneri formunda proje süresi en az 24 ay olarak belirlenmeli (Yüksek Lisans Araştırma Projeleri için geçerli değil) ve İş-Zaman Çizelgesi bu doğrultuda oluşturulmalıdır. Proje süresini 9 ay, 12 ay, 15 ay ve 18 ay olarak belirleyen proje yürütücüleri sonradan ek süre talep ettiklerinde (yönergemiz gereği onaylanan sürenin %50’si kadar ek süre verilebilmektedir) ve talepleri onaylandıklarında -süre yetersizliği kaynaklı- problem yaşayabilmektedir. Diğer yandan proje protokolü imzalandıktan sonra her altı (6) ayda bir yürütücüden Gelişme Raporu vermesi beklenmektedir. Proje yürütücüsü 1. Gelişme (Ara) Raporunu verdikten sonra istediği taktirde Sonuç Raporunu da sunabildiğinden dolayı proje öneri formunda proje süresinin 24 ay olarak belirlenmesi yürütücüye herhangi bir mağduriyet yaşatmayacaktır. 
 
Başvuruların e-bap sistemine yüklenmesi esnasında sistemdeki tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması (özellikle proje personeli bölümündeki bütün araştırmacıların bilgilerinin girilmesi, bütçe bölümünün proforma faturaya uygun şekilde oluşturulması), proje öneri formunun, gerekli etik kurul belgelerinin (12 aydan daha eski olmamalı) (sosyal-beşeri bilimler alanında verilen proje önerilerinde etik kurul kararının gerekli olmadığına da ilgili etik kurulu karar vermelidir), proforma faturaların ve varsa gerekli diğer belgelerin de yüklenmesi gerekmektedir. Araştırmacı bilgilerinin belirtildiği bölümde bulunan "Proje içerisinde gerçekleştireceği iş ve işlemler" sütununa araştırmacıların projedeki hizmet bilgileri (veri/bilgi/örnek toplama, istatistik hazırlama, xxx analizin yapılması gibi açıklayıcı bilgiler) belirtilmelidir.
Proje öneri formunun yukarıdaki açıklamada belirtilen kriterlerde hazırlanması ve e-bap'a WORD belgesi formatında yüklenmesi gerekmektedir (imzalanmasına gerek yok). Başvuru süreci içerisinde e-bap'a yüklenen öneri formunda daha sonra değişim/düzeltme işlemlerine müsaade edilmeyecektir.
Sisteme yüklenen proje öneri formunun (word formatında yüklenen) çıktısının yürütücü ve araştırmacılar tarafından imzalanmış, Dekanlık, Müdürlüklerce (Tez projesi ise Enstitülerce de) kaşelenmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş matbu evrağı ile e-bap sistemine yüklenen diğer belgelerin (etik kurul, proforma, izin belgeleri vb.) çağrı döneminin bitimine müteakip 1 hafta içerisinde  (22 Haziran 2023 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar) Rektörlük Yazı İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir (e-bap'da e-imza ile onaylanan başvurular için de geçerlidir).
 
e-Bap sistemine word formatında yüklenen proje öneri formu ile Koordinatörlüğümüze ulaştırılan imzalı öneri formunda farklılıklar tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Doç. Dr. Musa ERDOĞAN
BAP Koordinatörü
 
 
 
 


14412 kez görüntülendi.