2 Ağustos 2023

2023 Yılı Ağustos Döneminde BAP Koordinatörlüğüne Proje Başvurusunda Bulunacak Olan Yürütücülerin Dikkatine

Ağustos dönemi proje başvuruları 1 Ağustos 2023 Salı günü başlamış olup 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 23:59’da sona erecek ve e-BAP sistemimiz otomatik olarak kapanacaktır.
Proje önerisi hazırlanırken, öneri formunda ilgili alt başlıkların istenilen kriterlere göre düzenlenerek sunulması beklenmektedir.
Proje öneri formunda proje süresi en az 24 ay olarak belirlenmeli (Yüksek Lisans Araştırma Projeleri için geçerli değil) ve İş-Zaman Çizelgesi bu doğrultuda oluşturulmalıdır. Proje süresini 9 ay, 12 ay, 15 ay ve 18 ay olarak belirleyen proje yürütücüleri sonradan ek süre talep ettiklerinde (yönergemiz gereği onaylanan sürenin %50’si kadar ek süre verilebilmektedir) ve talepleri onaylandıklarında -süre yetersizliği kaynaklı- problem yaşayabilmektedir. Diğer yandan proje protokolü imzalandıktan sonra her altı (6) ayda bir yürütücüden Gelişme Raporu vermesi beklenmektedir. Proje yürütücüsü 1. Gelişme (Ara) Raporunu verdikten sonra istediği taktirde Sonuç Raporunu da sunabildiğinden dolayı proje öneri formunda proje süresinin 24 ay olarak belirlenmesi yürütücüye herhangi bir mağduriyet yaşatmayacaktır.
Başvuruların e-bap sistemine yüklenmesi esnasında sistemdeki tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması (özellikle proje personeli bölümündeki bütün araştırmacıların bilgilerinin girilmesi, bütçe bölümünün proforma faturaya uygun şekilde oluşturulması), proje öneri formunun, gerekli etik kurul belgelerinin (12 aydan daha eski olmamalı ve proje önerisine uygun olmalı) (sosyal-beşeri bilimler alanında verilen proje önerilerinde etik kurul kararının gerekli olmadığına da ilgili etik kurulu karar vermelidir), proforma faturaların ve varsa gerekli diğer belgelerin de yüklenmesi gerekmektedir. Araştırmacı bilgilerinin belirtildiği bölümde bulunan "Proje içerisinde gerçekleştireceği iş ve işlemler" sütununa araştırmacıların projedeki hizmet bilgileri (veri/bilgi/örnek toplama, istatistik hazırlama, xxx analizin yapılması gibi açıklayıcı bilgiler) belirtilmelidir. Lisansüstü araştırma projelerinde öğrenci belgesi ve öğrencinin azami öğenim sürelerini gösteren belgenin eklenmesi gerekmektedir.
Proje öneri formunun yukarıdaki açıklamada belirtilen kriterlerde hazırlanması ve e-BAP'a WORD belgesi formatında yüklenmesi gerekmektedir (imzalanmasına gerek yok). Başvuru süreci içerisinde e-BAP'a yüklenen öneri formunda daha sonra değişim/düzeltme işlemlerine müsaade edilmeyecektir.
Sisteme yüklenen proje öneri formunun (word formatında yüklenen) çıktısının yürütücü ve araştırmacılar tarafından imzalanmış, Dekanlık, Müdürlük (Tez projesi ise Enstitüler de) kaşelenmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş matbu evrağı ile e-BAPsistemine yüklenen diğer belgelerin (etik kurul, proforma, izin belgeleri vb.) çağrı döneminin bitimine müteakip 1 hafta içerisinde  (22 Ağustos 2023 Salı günü mesai saati bitimine kadar) Rektörlük Yazı İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir (e-BAP'da e-imza ile onaylanan başvurular için de geçerlidir). Islak imzalı evrakları zamanında teslim etmeyen proje yürütücülerinin proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Doç. Dr. Musa ERDOĞAN
BAP Koordinatörü


7617 kez görüntülendi.