ÇAĞRI TAKVİMİ VE LİMİTLERİ

 

10.01.2024 Tarihli BAP Komisyon kararı ile,

2024 yılı proje çağrı takvimi;

1. Dönem 01-15 Şubat 2024

2. Dönem 01-15 Nisan 2024

3. Dönem 03-17 Haziran 2024

4. Dönem 01-15 Ağustos 2024

5. Dönem 01-15 Ekim 2024

6. Dönem 02-16 Aralık 2024

Başvuruların e-bap sistemine yüklenmesi esnasında sistemdeki tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması (özellikle proje personeli bölümündeki bütün araştırmacıların bilgilerinin girilmesi, bütçe bölümünün proforma faturaya uygun şekilde oluşturulması), proje öneri formunun, gerekli etik kurul belgelerinin (sosyal-beşeri bilimler alanında verilen proje önerilerinde etik kurul kararının gerekli olmadığına da ilgili etik kurulu karar vermelidir), proforma faturaların ve varsa gerekli diğer belgelerin de yüklenmesi gerekmektedir. Proje önerisi hazırlanırken proje öneri formunda ilgili alt başlıkların istenilen kriterlere göre düzenlenerek sunulması beklenmektedir (araştırmacı bilgilerinin belirtildiği bölümde bulunan "Proje içerisinde gerçekleştireceği iş ve işlemler" sütununa araştırmacıların projedeki hizmet bilgileri (veri/bilgi/örnek toplama, istatistik hazırlama, xxx analizin yapılması gibi açıklayıcı bilgiler) belirtilmelidir.

Proje öneri formunun yukarıdaki açıklamada belirtilen kriterlerde hazırlanması ve e-bap’a word belgesi formatında yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru süreci içerisinde e-bap’a yüklenen öneri formunda daha sonra değişim/düzeltme işlemlerine müsaade edilmeyecektir. Sisteme yüklenen proje öneri formunun (word formatında yüklenen) çıktısının yürütücü ve araştırmacılar tarafından imzalanmış, Dekanlık, Müdürlüklerce (Tez projesi ise Enstitülerce de) kaşelenmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş matbu evrağı ile e-bap sistemine yüklenen diğer belgelerin (etik kurul, proforma, izin belgeleri vb.) çağrı döneminin bitimine müteakip 1 hafta içerisinde Rektörlük Yazı İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir (e-bap’da e-imza ile onaylanan başvurular için de geçerlidir). E-bap sistemine word formatında yüklenen proje öneri formu ile Koordinatörlüğümüze ulaştırılan imzalı öneri formunda farklılıklar tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

2024 yılı proje destek üst limitleri 

Genel Araştırma Projeleri: 90.000 TL 

Doktora Projesi: 90.000 TL

Yüksek Lisans: 60.000 TL 

 

Doç. Dr. Musa ERDOĞAN
BAP Koordinatörü


 

 

4130 kez görüntülendi.