#

Çağrı Takvimi ve Limitler

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 26.12.2019 tarihli ve 05 sayılı oturumunda alınan kararlar gereği;

2020 yılı proje çağrı takvimi;

01-25 Şubat / 01-25 Mayıs / 01-25 Eylül / 01-25 Kasım olmak üzere dört dönemden oluşmaktadır.

Not: Başvuru esnasında otomasyona ıslak imzalı (bütün proje ekibince imzalanmış ve dekanlık/müdürlük/enstitü onayı alınmış) proje öneri formu taranarak pdf formatında yüklenmeslidir. Proje başvuru süresinin sona ermesini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde başvuru evraklarının Koordinatörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

2020 yılı proje destek üst limitleri;

Araştırma Projeleri için 30.000 TL, Doktora Araştırma Projeleri için 25.000 TL, Yüksek Lisans Araştırma Projeleri için 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

1663 kez görüntülendi.