#

Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuruları

 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 26.12.2019 tarihli ve 05 sayılı oturumunda alınan 109 sayılı kararı uyarınca 1. dönem proje önerisi başvuruları 01-25 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Proje önerisi başvurusunda bulunacak öğretim üyelerimizin BAP otomasyonuna (https://portal.kafkas.edu.tr/BAP_Proje/giris.aspx) proje öneri formunu (https://www.kafkas.edu.tr/bap/tr/sayfa770) (proje ekibince imzalanmış, bağlı bulunulan dekanlık/müdürlük/enstitü onay makamınca kaşe-imza-mühür işlemleri tamamlanmış) ve diğer belgeleri (etik kurul onayı, proforma fatura vb.) pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Mamul Mal Alımları (Makine-Teçhizat) kaleminden mal alımı talebinde bulunulacak ise bağlı bulunulan birimde ilgili demirbaşın bulunmadığına ilişkin birimden alınan resmi yazının da proje önerisi dosyasına eklenmesi gerekmektedir. BAP otomasyonuna yüklenen proje önerisine ilişkin matbu evrakların 28.02.2020 mesai saati bitimine kadar BAP Koordinasyon Birimine ulaştırılmak üzere Rektörlük Yazı İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya zamanında yüklenmeyen/teslim edilmeyen proje önerileri dikkate alınmayacaktır.

 

                                                                                                                                                                                           BAP Koordinasyon Birimi

 

1462 kez görüntülendi.