#

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi kapsamında her 6 (altı) aylık dönemde verilmesi gereken proje gelişme raporunu ve protokolde belirtilen süresi içerisinde proje sonuç raporunu Koordinatörlüğümüze ulaştırmayan proje yürütücülerimize Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (ebys) üzerinden ikaz yazıları gönderilmektedir. Proje yürütücülerimizin Üniversitemiz web sayfasında 22 Mart 2019 tarihinde ilan edilen duyuru (https://www.kafkas.edu.tr/kau/TR/duyuru/EBYS-Aktif-Kullanimi-Hakkinda-Duyuru) kapsamında ebys adreslerini kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Koordinatörlüğümüz bünyesindeki cari (yürürlükte olan) projelerin mevcut durumları Koordinatörlüğümüzün web sayfasında (https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/bap/file/2019-2%20Cari%20Projeler%20ve%20Mevcut%20Durumlar%C4%B1.pdf) ilan edilmiş olup, proje yürütücülerimizin gelişme raporu ve sonuç raporu tarihlerine riayet etmeleri rica olunur.

1894 kez görüntülendi.