#

2019 1. Dönem Bilimsel Araştırma Projesi Başvuruları Başlamıştır

Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2019-1. dönem (07-27 Şubat 2019) proje başvuruları başlamıştır. Otomasyon sistemine yüklenen proje öneri formunun aslı, ilgili alanlar (yürütücü, araştırmacılar, dekanlık/müdürlük onayı) imzalanarak, proje mali verilerinin sisteme kayıtlı halinin çıktısı ve ekli belgelerin tamamıyla birlikte proje başvuru süresinin bitimini izleyen 7 (yedi) iş günü içerisinde BAP Koordinatörlüğüne ulaştırılmalıdır. Bu süre içerisinde koordinatörlüğe iletilmeyen veya onaylanmamış olarak teslim edilen başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Lisansüstü eğitim projelerinde ilgili enstitüden öğrencinin tez döneminde olduğunu gösterir belge ve proje öneri formunda enstitü onayı zorunludur.

1657 kez görüntülendi.