#

2. Dönem (01-29 Mayıs 2020) Proje Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

 Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2020-2. Dönem (01-25 Mayıs 2020) başvurularının son 2 (iki) günü Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi tatile denk geldiğinden başvuru tarihleri 01-29 Mayıs 2020 olarak güncellenmiştir. En geç 29 Mayıs 2020 günü saat 23:59'a kadar Proje öneri formunun (proje ekibince imzalanmış, yürütücü tarafından her sayfası paraflanmış, bağlı bulunulan dekanlık/müdürlük/enstitü onay makamınca kaşe-imza-mühür işlemleri tamamlanmış) ve diğer belgeleri (etik kurul onayı, proforma fatura vb.) pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Mamul Mal Alımları (Makine-Teçhizat) kaleminden mal alımı talebinde bulunulacak ise bağlı bulunulan birimde ilgili demirbaşın bulunmadığına ilişkin olarak Koordinatörlüğümüzün web sayfasında "Formlar" bölümünde yer alan "Proje Önerisinde belirtilen Makine/Teçhizat’ın birimde bulunmadığına ilişkin form"un da doldurulup onaylatılarak proje önerisi dosyasına eklenmesi gerekmektedir. BAP otomasyonuna yüklenen proje önerisine ilişkin matbu evrakların 03.06.2020 günü mesai saati bitimine kadar BAP Koordinasyon Birimine ulaştırılmak üzere Rektörlük Yazı İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya zamanında yüklenmeyen/teslim edilmeyen proje önerileri dikkate alınmayacaktır.

409 kez görüntülendi.