1 Mart 2023

Proje Rapor Teslim Tarihi Geciken Yürütücülerin Dikkatine

Koordinatörlüğümüz tarafından Proje Gelişme ve Sonuç Raporlarını zamanında teslim etmeyen proje yürütücüleri tespit edilmiştir.
 
Raporların zamanında sisteme yüklenmemesi durumunda izlenecek yollar Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin 30. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddeye göre; Proje Gelişme Raporları ve Sonuç Raporlarının zamanında verilmemesi durumunda ilk olarak 1’inci ikaz yapılacaktır. İlk ikaza 15 (on beş) gün içerisinde dönüş yapılmadığı takdirde 2’inci ikaz (son ihtarname gönderilmesi) yapılacaktır. 2’inci ikaz sonrası 1 (bir) hafta süre tanınmaktadır. Bu süre sonunda hala raporlarını sisteme yüklemeyen proje yürütücülerinin projelerinin iptal süreci başlatılacaktır. Ayrıca, yürütücü hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Projeleri iptal edilen yürütücüler Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje türlerinden 3 (üç) yıl boyunca destek alamayacaklardır.
Diğer yandan Gelişme Raporu teslim tarihi geciktiği halde Sonuç raporu vermek isteyen proje yürütücülerinin Sonuç Raporu verebilmeleri için ilk olarak teslim tarihi geciken gelişme raporunu sisteme yüklemeleri, ardından sonuç raporunu teslim etmeleri gerekmektedir.
Yürütücülerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve oluşabilecek olumsuz durumları engellemek için raporların belirtilen tarih aralıklarında (zamanında) e-BAP sisteminin formlar bölümündeki güncel gelişme raporu ve sonuç raporu formunu kullanarak uygun bir şekilde sisteme yüklenilmesi beklenmektedir.
 
Doç. Dr. Musa ERDOĞAN
BAP Koordinatörü


11671 kez görüntülendi.