1 Şubat 2023

BAP Kapsamında 2022 Yılı içerisinde Desteklenen Genel Araştırma Türündeki Proje Çıktılarının Yayımlanması Hakkında ÖNEMLİ DUYURU

2022 Yılında Desteklenen Genel Araştırma türündeki projelerin yayın şartı:
 
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nun 13.01.2022 tarihli ve 01 sayılı oturumunda alınan 50 numaralı kararında belirtilen;
‘Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenecek araştırma ve lisansüstü eğitimi araştırma projelerinin 2022 yılı destek üst limitlerinin; Yüksek Lisans Araştırma Projeleri için 30.000 TL, Doktora Araştırma Projeleri için 45.000 TL, Genel Araştırma Projeleri için ise 50.000 TL olarak belirlenmesine ve bu toplantıda desteklenen Genel Araştırma türündeki projeler de dahil olmak üzere 2022 yılı içerisinde desteklenecek Genel Araştırma Projesi türündeki projelerin sonuç raporunun kabul edildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde yayın şartını (yayın şartları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 2022 Yılı Uygulama Esasları ile belirlenip ilan edilecektir) yerine getirmeyen proje yürütücülerine 1 (bir) yıl süre ile herhangi bir türde proje verilmemesine’ şeklinde karar verildiğinden ve yayın şartı kriterleri belirlenmediğinden
 
2022 yılı içerisinde desteklenen ve imzalanan protokol kapsamında (prokol içerisinde yayın şartı ile ilgili madde belirtilmiş) yürütülen Genel Araştırma türündeki projelerin yayın şartının; "Sonuç raporunun kabul edildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde proje çıktılarının endeks türüne bakılmaksızın herhangi bir dergide yayımlanmış olması gerekmektedir." şeklinde olmasına 25.01.2023 tarihli ve 01 sayılı oturumunda (110)  karar verilmiştir.
 
Doç. Dr. Musa ERDOĞAN
BAP Koordinatörü


9693 kez görüntülendi.