1 Şubat 2023

2023 Yılı Şubat Döneminde BAP Koordinatörlüğüne Proje Önerisi Verecek Yürütücülerin Dikkatine

 
Şubat dönemi proje başvuruları bugün itibarıyla (1 Şubat 2023) başlamış olup 15 Şubat 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecek ve e-BAP sistemimiz otomatik olarak kapanacaktır.
 
Proje önerisi hazırlanırken, öneri formunda ilgili alt başlıkların istenilen kriterlere göre düzenlenerek sunulması beklenmektedir.
Proje öneri formunun İş-Zaman Çizelgesinde iş paketleri detaylı olarak verilmelidir. İş zaman çizelgesi ‘Biyokimya, deneyler, laboratuvar çalışmaları’ gibi ifadeler içerirse bu proje önerilerine düzeltme istenilecektir.
Proje öneri formunda proje süresi en az 24 ay olarak belirlenmeli (Yüksek Lisans Araştırma Projeleri için geçerli değil) ve İş-Zaman Çizelgesi bu doğrultuda oluşturulmalıdır. Proje süresini 9 ay, 12 ay ve 18 ay olarak belirleyen proje yürütücüleri sonradan ek süre talep ettiklerinde (yönergemiz gereği onaylanan sürenin %50’si kadar ek süre verilebilmektedir) ve talepleri onaylandıklarında -süre yetersizliği kaynaklı- problem yaşayabilmektedir. Diğer yandan proje protokolü imzalandıktan sonra her altı (6) ayda bir yürütücüden Gelişme Raporu vermesi beklenmektedir. Proje yürütücüsü 1. Gelişme (Ara) Raporunu verdikten sonra istediği taktirde Sonuç Raporunu da sunabildiğinden dolayı proje öneri formunda proje süresinin 24 ay olarak belirlenmesi yürütücüye herhangi bir mağduriyet yaşatmayacaktır. 

 
Başvuruların e-bap sistemine yüklenmesi esnasında sistemdeki tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması (özellikle proje personeli bölümündeki bütün araştırmacıların bilgilerinin girilmesi, bütçe bölümünün proforma faturaya uygun şekilde oluşturulması), proje öneri formunun, gerekli etik kurul belgelerinin (sosyal-beşeri bilimler alanında verilen proje önerilerinde etik kurul kararının gerekli olmadığına da ilgili etik kurulu karar vermelidir), proforma faturaların ve varsa gerekli diğer belgelerin de yüklenmesi gerekmektedir. Araştırmacı bilgilerinin belirtildiği bölümde bulunan "Proje içerisinde gerçekleştireceği iş ve işlemler" sütununa araştırmacıların projedeki hizmet bilgileri (veri/bilgi/örnek toplama, istatistik hazırlama, xxx analizin yapılması gibi açıklayıcı bilgiler) belirtilmelidir.
Proje öneri formunun yukarıdaki açıklamada belirtilen kriterlerde hazırlanması ve e-bap'a WORD belgesi formatında yüklenmesi gerekmektedir (imzalanmasına gerek yok). Başvuru süreci içerisinde e-bap'a yüklenen öneri formunda daha sonra değişim/düzeltme işlemlerine müsaade edilmeyecektir.
Sisteme yüklenen proje öneri formunun (word formatında yüklenen) çıktısının yürütücü ve araştırmacılar tarafından imzalanmış, Dekanlık, Müdürlüklerce (Tez projesi ise Enstitülerce de) kaşelenmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş matbu evrağı ile e-bap sistemine yüklenen diğer belgelerin (etik kurul, proforma, izin belgeleri vb.) çağrı döneminin bitimine müteakip 1 hafta içerisinde  (22 Şubat 2023, mesai saati bitimine kadar) Rektörlük Yazı İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir (e-bap'da e-imza ile onaylanan başvurular için de geçerlidir).
 
e-Bap sistemine word formatında yüklenen proje öneri formu ile Koordinatörlüğümüze ulaştırılan imzalı öneri formunda farklılıklar tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Doç. Dr. Musa ERDOĞAN

BAP Koordinatörü


2521 kez görüntülendi.