#

Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi

 

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim kanunun 7’ nci maddesi d(2) bendi gereğince Kafkas Üniversitesine bağlı olarak "Kafkasya ve orta Asya Araştırma Merkezi" kurulmuştur.

Merkezin amacı, Kafkasya ve orta Asya ülkeleri ile ilgili olarak sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak, Türkiye ve bölge ülkeleri arasında iletişim, işbirliği ve bilimsel dayanışmayı geliştirmektir.

Merkez amaçlarına uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak bu projeleri yürütecek bilimsel araştırma gruplarını oluşturur.

b) Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel işbirliği imkanlarını araştırır ve gerektiğinde bu kurumlara üye olur.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenler ya da düzenlenen toplantılara katılım sağlar.

d) Özel ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapar, Türkiye’ nin Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yönelik olarak geliştireceği bilim, kültür, teknik ve ekonomik politikalarıyla ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunur.

Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur.

Müdür

Prof Dr. Hacı Ali NECEFOĞLU

Yönetim Kurulu

Danışma Kurulu

1843 kez görüntülendi.