#

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

 

2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama merkezi" kurulmuştur.

Merkezin amacı, Türk gençliğinin Anayasal düzeni koruyucu, milli, manevi, insani ve kültür değerlerinin bilincinde, ulu Önder Atatürk’ ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin birer ferdi olarak, devletine milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne inanan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına içtenlikle bağlı ve bundan aldığı güçle ülkesine, milletine ve insanlığa yararlı olmaya çalışan fikri hür, vicdanı hür, laik, çağdaş fertler olarak yetiştirmek üzere;

a) Türk İnkılabı tarihi,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarının anlamı hedefleri,

c) Atatürkçü düşüncenin çağımızdaki yeri, anlamı ve önemi konularında

faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, Kafkas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

1- Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak ve elde edilen sonuçları yayınlamak,

2- Türk Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili bilgi, belge, kaynakları temin etmek ve bunları değerlendirmek amacıyla bir kitaplık ile birlikte arşiv oluşturmak,

3- Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için kurs, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek, sergiler açmak,

4- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda araştırma ve inceleme yapan üniversite, özel ve kamu kuruluşları ile fikir alışverişinde bulunmak ve bilimsel dayanışma sağlamak,

5- Öğretim elemanları yetiştirmek ve oryantasyon planının gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve milli bayramlar ile önemli günlerde toplantılar düzenlemek,

6- Merkezin amaçları doğrultusunda, öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek,

7- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla verilecek diğer görevleri yapmak.

Kafkas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur.

 

 

Yönetmelik

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesi d (2) bendi gereğince Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” 20.05.2001’de kurulmuştur.

Merkezin amacı, Türk Gençliğinin Anayasal düzeni koruyucu, milli, manevi, insani ve kültür değerlerinin bilincinde, Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak devletine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne inanan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına içtenlikle bağlı ve bundan aldığı güçle ülkesine, milletine ve insanlığa yararlı olmaya çalışan fikri hür, vicdanı hür, laik, çağdaş fertler olarak yetiştirmektir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi; Türk İnkılabı tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarının anlamı ve hedefleri, Atatürkçü düşüncenin çağımızdaki yeri, anlamı ve önemi konularında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Merkezimiz şu faaliyetleri yürütür:

1- Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak ve elde edilen sonuçları yayınlamak,

2- Türk Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili bilgi, belge ve kaynakları temin etmek ve bunları değerlendirmek amacıyla bir kitaplık ile birlikte arşiv oluşturmak,

3- Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için kurs, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek, sergiler açmak,

4- Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi konusunda araştırma ve inceleme yapan üniversite, özel ve kamu kuruluşları ile fikir alışverişlerinde bulunmak ve bilimsel dayanışma sağlamak,

5- Öğretim elemanları yetiştirmek ve oryantasyon planının gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve milli bayramlar ile ilgili önemli günlerde toplantılar düzenlemek,

6- Merkezin amaçları doğrultusunda, öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek,

7- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’yla verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

Yönetim Kurulu
     
  Doç. Dr. Tazegül Demir ATALAY (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)
  Yrd. Doç. Dr. Nurhan AYDIN (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
  Yrd. Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
  Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
  Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞEYDA (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

 

 

Yönetim
Müdürlük 0-474-2129050

Müdür
Yrd. Doç. Dr. Nurhan AYDIN
0-474-2120201/3114
Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA
0-474-2251154/3114

 

1717 kez görüntülendi.