Uyum Eylem Planı

 

Kamu İç Kontrol Standardı Uyum Eylem Planında Öngörülen Eylemlerden Tamamlananlar

 

Bütün Personelin Uyması Gereken Ortak Sorumluluklar ve Uymaları Gerekli Talimatlar

Görev Tanımları

İş Akış Şeması

Görev Değerlendirme Formu

Hassas Görevler Listesi

Kamu İç Kontrol Standartı Uyum Eylem Planı

 

4984 kez görüntülendi.