#

Tarihçe

 

Merkezin Tarihçesi
Kafkas Üniversitesi senatosu tarafınca 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama merkezi" kurulmuştur.


Amaç ve Hedefleri
Merkezin Amacı Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılâpları temeline dayanan milli birlik ve bütünlüğü korumaya, sürdürmeye, geliştirmeye yönelik, devletine TC. Anayasasına ve bu Anayasanın dayandığı Atatürk milliyetçiliğine inanan, hür demokratik laik devlet ve hukuk düzenine, milli ülkü ve değerlere bağlı vatan ve millet sevgisiyle dolu, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan gurur duyan nesiller yetiştirmek üzere; eğitim-öğretimi destekleyici her türlü faaliyette bulunmaktır. Atatürk ve Türk İnkılâp tarihi ile ilgili bir kitaplık kurma, kitap, dergi, ses bandı, CD, film gibi her türlü kaynak ile bir arşiv oluşturmak, kitap ve makale türünden yayınlar yapmak, gerekli cihazları temin ederek araştırmacıların hizmetine sunmak, Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarının derslerini dağıtmak, planlamak, işlenmesine yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişi ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, milli ve mahalli günlerde toplantılar düzenleyerek konu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermektir

956 kez görüntülendi.