#

İdari Birimler

Meslek Yüksekokulu Sekreteri  Serpil HORADİK
Öğrenci İşleri    Özgür AKTAŞ
Tahakkuk  
Ayniyat  
Yazı İşleri