Tanıtım ve Amaç

Program Tanımı    : Adalet programı, adalet teşkilatında görev alacak ara iş gücünü sağlamak amacıyla oluşturulmuş mesleki bir programdır. Program mezunları, mahkeme yazı işleri müdürü, icra müdürü, zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ile infaz kurumları müdürü olarak atanabilecekleri gibi önde gelen hukuk bürolarında, hukuk alanında faaliyet gösteren diğer kurumlarda, sınai ve ticari işletmelerin hukuk birimlerinde, bankacılık ve diğer finans kurumlarında da çalışabilmektedirler.

Programın Amacı : Devlet ve özel kurumların hukuk alanındaki nitelikli ara insan gücü ‘Adalet Meslek Elemanı ’ ihtiyacının karşılanmasıdır. Yüksekokulumuz; hukukun temel kavramlarına ve hukuk yöntemlerine ilişkin temel kavramlardan hareket ederek yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde olan kalifiye ve donanımlı personeller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

4317 kez görüntülendi.