Misyon - Vizyon

 

MİSYON

Çağdaş ve evrensel değerler ışığında, hukukun üstünlüğüne inanmış, hak ve özgürlüklerin savunucusu, uygulamaya dönük bilgilere sahip,  mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde yerine getirebilecek derecede donanımlı, nitelikli, almış olduğu eğitim ile kazandığı bilgi ve becerilerle tüm yargı kurumlarında, avukatlık, noterlik büroları, bankalar, kurumların hukuk birimleri ve özel sektörün hukukla ilgili tüm alanlarında tercih edilen mezunlar vermektir.

VİZYON

Hukuk ve adalet alanlarında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilen, akademik geleneklerini oluşturmuş, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, araştırmaya önem veren, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen ve yüce adalet kavramının pratik hayatta uygulanmasına katkıda bulunmayı hedefleyen en iyi adalet meslek yüksekokulu olmaktır.

4277 kez görüntülendi.