Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

BÖLÜM

HUKUK

PROGRAM

CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

PROGRAMIN TANIMI

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı, öğrencilerin almış olduğu eğitimle kazanacağı akademik ve mesleki bilgiyi iş hayatında etkin bir şekilde kullanarak değer üretecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedefleyen ön lisans seviyesinde bir programdır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programına ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının TYT puan türüyle öğrenci kabul edilmektedir

PROGRAM KREDİSİ

Program öğrencisi, 100 ulusal krediyi ve 120 AKTS’yi tamamlayarak programdan mezun olur.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (4 yarıyıl) olup, bu sürede toplam 1400 saati kapsamaktadır. Program öğrencisi, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Üniversitelerin Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile

·         Acil Yardım ve Afet Yönetimi

·         Kamu Yönetimi

·         Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

·         Sosyal Hizmet

bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Ön Lisans Diploması verilir. Ayrıca;

  1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri, dersleri ve modülleri gösteren belge verilir.
  3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

 

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Hayat boyu öğrenme perspektifinde, mesleki eğitime dayalı, bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İSTİHDAM ALANLARI

Mezunlar: Adliyeler, Denetimli Serbestlik Büroları, Adalet Bakanlığı’na bağlı ceza infaz kurumları gibi adalet teşkilatının çeşitli birimlerinde görev alabilmektedir. Özel sektörde de güvenlik uzmanı olarak istihdam edilebilirler.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunları kamu sektöründe atandıkları takdirde “infaz ve koruma memuru” unvanı alırlar. Özel sektörde ise istihdam edildikleri takdirde “güvenlik uzmanı” unvanını alırlar.

1578 kez görüntülendi.