Adalet Programı

BÖLÜM

HUKUK

PROGRAM

ADALET

PROGRAMIN TANIMI

Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan, hukuk kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişilerdir. Adalet meslek elemanları üst seviyede bir bilgi birikimine ve uygulamanın getirdiği sorunları çözme yeteneğine sahip ara eleman niteliğine haiz olup, ülkemizdeki hukuksal sorunların çözümünü daha kolay hale getirecek ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunacak elemanlardır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Adalet Programına ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının TYT puan türüyle öğrenci kabul edilmektedir

PROGRAM KREDİSİ

Program öğrencisi, 100 ulusal krediyi ve 120 AKTS’yi tamamlayarak programdan mezun olur.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (4 yarıyıl) olup, bu sürede toplam 1400 saati kapsamaktadır. Program öğrencisi, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Üniversitelerin Adalet  programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hukuk Fakültelerine dikey geçiş olanakları vardır.

BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye Adalet Programı Ön Lisans Diploması verilir. Ayrıca;

  1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri, dersleri ve modülleri gösteren belge verilir.
  3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

 

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Hayat boyu öğrenme perspektifinde, mesleki eğitime dayalı, bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İSTİHDAM ALANLARI

Mezunlarımız mahkemelerde, mahkeme yazı işleri müdürü, icra müdürü, zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ile infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilmektedirler. Ayrıca çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının hukuk müşavirliği birimlerinde de görev almaktadırlar.

1210 kez görüntülendi.