Program Çıktıları

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

DERS - PROGRAM ÇIKTILARI (YETERLİLİKLERİ)

 

1.       Mahkemelerin işleyişine, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımına, yazışmalara, ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak.

 

2.       Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak.

 

 

3.       Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olarak bunları yorumlamak ve tartışma yeteneğine haiz olmak.

 

4.       Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde öğrenmek ve bunun yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak.

 

5.       Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak.

 

 

6.       İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.

 

7.       Özel hukuk kişileri ile bunların aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğine haiz olmak.

 

 

8.       Mali, ekonomi ve finansal konularında çalışma hayatında başarılı olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak, borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk sistematiği içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak.

 

9.       Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.

 

 

10.   Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar.

 

11.   Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahip olurlar.

 

12.   Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan beceriye sahip olmak.

 

13.   Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak.

 

14.   Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

3182 kez görüntülendi.