#

Hukuk Bölümü

ADALET PROGRAMI

 Programdan Mezun Olanların Kazandığı Unvan: Adalet Meslek Elemanı

Tanım: Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan, hukuk kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişilerdir. Adalet meslek elemanları üst seviyede bir bilgi birikimine ve uygulamanın getirdiği sorunları çözme yeteneğine sahip ara eleman niteliğine haiz olup, ülkemizdeki hukuksal sorunların çözümünü daha kolay hale getirecek ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunacak elemanlardır. 

Görevleri: Adliyelerde, Adalet Bakanlığı’na bağlı infaz kurumlarında, İcra Dairelerinde ve diğer ilgili kuruluşlarda görev alacak olan adalet meslek elemanlarının başlıca görevleri şunlardır: 

·          Vatandaşların başvurularını kaydeder,

·          Bu başvuruları mahkemelere iletir,

·           Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler,

·          Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür,

·          İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

Amacı: Yüksekokulumuzun amacı, Adalet Bakanlığının çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanı yetiştirmektir. Adli, idari ve diğer yargı organları için iyi yetişmiş kaliteli ara eleman ihtiyacını gidermektir.

Program Dili : Türkçe

Eğitim Süresi : 2 yıl (4 yarıyıl) olarak belirlenmiştir.

Kabul ve Kayıt Koşulları : ÖSYM kılavuzunda yayınlanan şartlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencilerin daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından almış oldukları kredisi ve içerikleri yönetim kurulunca kabul edilen derslerden muaf sayılırlar.

Mezuniyet Şartları : Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. (2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları : Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız mahkemelerde, mahkeme yazı işleri müdürü, icra müdürü, zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ile infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilmektedirler. Ayrıca çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının hukuk müşavirliği birimlerinde de görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine geçiş olanakları vardır. 

 

4749 kez görüntülendi.