#

Yüksekokul Kurulu

 

Başkan Dr.Öğr.Üyesi Alper TAZEGÜL Okul Müdürü
Üye Dr.Öğr.Üyesi İlyas TOPÇU Okul Müdür Yardımcısı
Üye Doç.Dr.Ötüken SENGER 
İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Doç.Dr.Erkan TOKUCU İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr.Öğr.Üyesi Elnur Hasan MİKAİL İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr.Öğr.Üyesi Atıl Cem ÇİÇEK İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi