#

Yönetim Kurulu

1- Dr.Öğr.Üyesi Alper TAZEGÜL             Adalet MYO Müdürü

2- Prof.Dr. Gabil YAKUB                         Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

3- Doç.Dr.Alpaslan YÜCE                       İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi

4- Dr.Öğr.Üyesi Atıl Cem ÇİÇEK            İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi

5- Öğr. Gör. Fatma BAYRAKCI               Adalet MYO Müdür Yardımcısı

6- Serpil Horadik                                     Adalet MYO Sekreteri

2524 kez görüntülendi.