CİLT 9 SAYI 18

Derginin Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız

Kapak Kısmını İndirmek için Tıklayınız

Jenerik Kısmını İndirmek İçin Tıklayınız

 

 İŞLETME  (BUSINESS ADMINISTRATION)

Tevfik Şükrü YAPRAKLI, Tuğba YILDIZ

1-YEŞİL AKLAMANIN ALGILANAN RİSK, KALİTE VE MEMNUNİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 

Halim KAZAN, Engin KARAMAN

2-ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAYAT TUTUMLARININ, DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE OPTİMAL ÖLÇEKLEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

 

Ali ÖZER, Duygu KORKULUTAŞ

3-YATIRIMCILARIN DUYGUSAL VE BİLİŞSEL EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ERZİNCAN İLİ UYGULAMASI

 

Davut AYGÜN, Merve TOPTAN

4-BANKA TİCARİ KREDİ YETKİLİLERİNİN FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONLARINA BAKIŞI: TRABZON VE RİZE İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 

Murat TÖRENEK, Selahattin YAVUZ

5-KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİN, MÜŞTERİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

H. Nazan ÇAĞLAR, Ali ŞEN

6-YÖNETSEL İKLİM: AİLE İŞLETMELERİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

İKTİSAT  (ECONOMICS)

Halil ŞİMDİ, Ayberk ŞEKER

7-BÜYÜK İHRACAT PAZARLARI EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLİYOR MU? TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Salih ÖZTÜRK, Serhat SEZEN

8-TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 

O. ÇOBAN, A. ÇOBAN, Ş. S. KODAZ, D. B. KURT

9-ANALYSIS OF PROFITABILITY IN DEPOSIT MONEY BANKS: TURKEY EXAMPLE 

Ömer Uğur BULUT, Murat AYKIRI

10-SICAK PARA HAREKETLERİ BİLEŞENLERİNİN İSTİKRARLILIĞI 

Dilek KUTLUAY ŞAHİN

11-YEŞİL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İLİŞKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK ANALİZ

Yusuf AKAN, Samet TOPAL

12-İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET HADLERİNİN GELİŞİMİ

Şaduman YILDIZ, Serkan KÜNÜ

13-TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

DERLEME MAKALELER(REVIEW ARTICLES)

İŞLETME  (BUSINESS ADMINISTRATION)

S. GÖL BEŞER, A. B. ÖTKEN, E. O. YOLBULAN

14-BİR TERCİH OLARAK “BÜYÜMEME”: CÜCE ŞİRKETLER

Nusret YAZICI

15-TARIMSAL FAALİYETLERİN ULUSLARARASI KAMU MUHASEBE STANDARDI IPSAS-27’YE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

İKTİSAT  (ECONOMICS)

 

Kıymet YAVUZASLAN

16-YENİ İKTİSAT PARADİGMASINDA BİR YÖNTEM OLARAK DENEYSEL İKTİSAT

Savaş DURMUŞ, M. Şebab POLAT

17-SANAL PARA BİTCOİN

SİYASET BİLİMİ  (POLITICAL SCIENCE)

Selçuk AYDIN, Şükrü NİŞANCI

18-HENRY DAVİD THOREAU’NUN DEMOKRASİYE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

3230 kez görüntülendi.