#

Cilt 8 Sayı 15

 

Derginin tamamını indirmek için tıklayınız.


 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAFKAS UNIVERSITY  

ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

KAÜİİBFD

 

KAFKAS UNIVERSITY

JOURNAL of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY

KAUJEASF

ISSN: 1309-4289

E – ISSN: 2149-9136

HAKEMLİ DERGİ

 

Cilt Volume 8 / Sayı Number 15 / Ay Month Haziran June / Yıl Years 2017


Cilt Volume 8 / Sayı Number 15 / Ay Month Haziran June / Yıl Years 2017

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

KAÜİİBFD

 

KAFKAS UNIVERSITY

 JOURNAL of ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY

KAUJEASF

ISSN: 1309-4289 / E – ISSN: 2149-9136

 

Dergi İmtiyaz Sahibi

Journal Executive Owner

 

 

 

 

Editör

Editor

 

Editör Yardımcıları

Subeditors

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Editorial Board Secretary

 

Yayın Kurulu

Editorial Board

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Editörü

Production Editor

 

İngilizce Dil Uzmanı

English Language Linguist

Doç. Dr. Erkan TOKUCU

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına

On Behalf of Kafkas University Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAGEÇİ

Arş. Gör. Cavit Emre AYTEKİN

 

Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

 

 

Prof. Dr. Adem ÜZÜMCÜ

Prof. Dr. Hüseyin Ali KUTLU

Doç. Dr. Erkan TOKUCU

Doç. Dr. Alpaslan YÜCE

Doç. Dr. Levent GELİBOLU

Yrd. Doç. Dr. Alper TAZEGÜL

Yrd. Doç. Dr. Atıl Cem ÇİÇEK

Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL

 

Arş. Gör. Ömer ATALAY

 

 

Yrd. Doç. Dr. Turan Özgür GÜNGÖR

 

KAÜİİBFD HAKEMLİ BİR DERGİDİR.

KAUJEASF IS A PEER-REVIEWED JOURNAL.

Yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

The responsibilities of the articles belong to the author/authors.

DANIŞMA KURULU

Advisory Board

Prof.Dr. Ahmet İNCEKARA

Prof.Dr. Aysel ERCİŞ

Prof.Dr. Canan ÇETİN

Prof.Dr. Cem SAATÇİOĞLU

Prof.Dr. Cevat GERNİ

Prof.Dr. Ercan BAYAZITLI

Prof.Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ

Prof.Dr. Hülya TALU

Prof.Dr. Kerem KARABULUT

Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU

Prof.Dr. Selim BAŞAR

Prof.Dr. Suat OKTAR

Prof.Dr. Şerif ŞİMŞEK

Prof.Dr. Uğur GÜLLÜLÜ

Prof.Dr. Uğur YOZGAT

İstanbul Üniversitesi / İstanbul

Atatürk Üniversitesi / Erzurum

Marmara Üniversitesi / İstanbul

İstanbul Üniversitesi / İstanbul

Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli

Ankara Üniversitesi / Ankara

Ardahan Üniversitesi / Ardahan

İstanbul Üniversitesi / İstanbul

Atatürk Üniversitesi / Erzurum

Atatürk Üniversitesi / Erzurum

Atatürk Üniversitesi / Erzurum

Marmara Üniversitesi / İstanbul

Selçuk Üniversitesi / Konya

Atatürk Üniversitesi / Erzurum

İstanbul Kültür Üniversitesi / İstanbul

İletişim / Correpondence

 

 

 

 

Telefon / Telephone

Belgegeçer / Faks

e- posta / e-mail

İnternet Sayfası / Web Page

Baskı / Print

Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ

Arş. Gör. Cavit Emre AYTEKİN

Kafkas Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Merkez Yerleşke 36100 KARS

+90 (474) 225 11 50

+90 (474) 225 12 57

kafkasiibfdergi@gmail.com

http://kafkas.edu.tr/iibfdergi

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - KARS

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ulusal resmi hakemli bilimsel dergisidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere altı ayda bir ve yılda iki kez yayımlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Derginin temel amacı; İktisadi ve İdari Bilimler (İİBF) alanlarında bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamaktır. Bilime yenilik getiren, Yeni bir bilimsel yöntem geliştiren veya Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliğinde olan özgün makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Derginin kapsamı İİBF alanı ile ilgili konuları kapsamaktadır. Dergide, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar yayımlanır.

 

"Dergimize erişim sağlayabileceğiniz “internet kaynakları, veri tabanları veya indeksler" şunlardır:

 

Erişim Yolları

Resim

İnternet Adresi

Dergipark

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kauiibf/

EconLit,

https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php

 

ProQuest,

search.proquest.com/publication/2036230/citation/B5632CDF2E594DBBPQ/1?accountid=130306

EBSCOHost

https://www.ebscohost.com/titleLists/buh-journals.htm

Akademik Dizin.

http://www.akademikdizin.com/index.php?source=222&?q=kafkas

 

UlrichsWeb,

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/search/278227064

Google Scholar,

https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&q=%22Kafkas+%C3%9Cniversitesi+%C4%B0ktisadi+ve+%C4%B0dari+Bilimler+Fak%C3%BCltesi+Dergisi%22&btnG=&lr=

Arastırmax,

http://www.arastirmax.com/en/search/publications?fulltext=kafkas&f[0]=field_yayimlanan_dergi%3A25823

TO-KAT

http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?_f=1&the_page=1&cwid=2&keyword=1309-4289&tokat_search_field=5&order=0&command=Tara#alt

AsosIndex,

http://asosindex.com/page/kafkas-%C3%BCniversitesi-iktisadi-ve-idari-bilimler-fak%C3%BCltesi-dergisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEŞEKKÜR *

Dergimizin bu sayısındaki makalelerin değerlendirilmesinde hakem olarak değerli katkılar sunan aşağıda isimleri yer alan öğretim üyelerine teşekkürlerimizi ve en derin saygılarımızı sunarız.

Yayın Kurulu

 

ACKNOWLEDGEMENT

We convey our deepest gratitudes and thanks to below mentioned scholars who graciously offered their invaluable assistance in reviewing for articles of this number.

Editorial Board

 

Prof. Dr. Alev TORUN                                            Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih YÜCEL                               Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DİKKAYA                                 Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın USTA                                                   İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT                                   Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ercan SARIDOĞAN                                   İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan TOKUCU                                           Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Hakkı AKTAŞ                                           İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN                     Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali ALAN                               Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Muhteşem BARAN                                               İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Tülay TURGUT                                         Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR                             Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz Aslan ÇETİN                                Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halim Emre ZEREN            Adnan Menderes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Levent ÖZŞAHİN                              Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nebahat ORAN ASLAN                     Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Savaş ÇAĞLAYAN      Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman TEKİR                                 Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ülker ÇAM                                   Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK                                   Kafkas Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* İsimler unvan ve alfabetik sıralıdır.


İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 15, Ay: Haziran

Year: 2017, Volume: 8, Number: 15, Month: June

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (RESEARCH ARTICLES)

İŞLETME (BUSINESS ADMINISTRATION)

Mert ÖZGÜNER, Mehmet Fatih TURAN, Nazif ÇALIŞ DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.001

ADIYAMAN İLİ AÇISINDAN FUARCILIK EKOSİSTEMİ

KONUSUNDA BİR UYGULAMA ……………………….……………………………………1-18

AN APPLICATION ON EXHIBITION ECOSYSTEM IN TERMS

OF ADIYAMAN PROVINCE

Güler ARAS, Emel ESEN, Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.002

HOW UNIVERSITY REPUTATION PRACTICES AND

REPUTATION PERCEPTIONS ARE RELATED?……………………….………………..19-34

KURUMSAL İTİBAR UYGULAMALARI İLE

KURUMSAL İTİBAR ALGILAMALARI NASIL İLİŞKİLİDİR?

Özgür ATILGAN DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.003

İŞ TATMİNİ İLE İŞ GÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ………………………………..….35-55

THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND

WORK PERFORMANCE: A RESEARCH ON THE ACADEMICIANS

İKTİSAT (ECONOMICS)

Sezgin IRMAK, Uğur ERCAN DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.004

VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE BİTKİSEL SIVI YAĞ

TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ …………………….…57-79

DETERMINING THE AFFECTING FACTORS OF EDIBLE OIL

CONSUMPTION USING DATA MINING METHODS

Fatma KOLCU, Nebiye YAMAK DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.005

TÜRKİYE’DE KISA VE UZUN DÖNEM SEKTÖREL DİNAMİKLER…………..…..…81-99

SHORT AND LONG-RUN SECTORAL DYNAMICS IN TURKEY

Serap BARIŞ, Nagehan KARANFİL DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.006

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ

ARTIRIR MI? TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN AMPİRİK BİR KANIT………………101-128

DO FOREIGN DIRECT INVESTMENTS INCREASE INCOME INEQUALITY?

EMPRICAL EVIDENCE FROM THE TURKEY ECONOMY

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION)

İlyas TOPÇU DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.007

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KARS’A YAPILAN

KAMU HARCAMALARI ………………………………………………….………………129-149

THE PUBLIC EXPENDITURES IN KARS IN DEMOCRAT PARTY PERIOD


 

DERLEME MAKALELER (REVIEW ARTICLES)

İKTİSAT (ECONOMICS)

Deniz ÖZYAKIŞIR DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.008

GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİ: KARS İÇİN TEORİK BİR ANALİZ…………..……….151-170

THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND TOURISM:

A THEORETICAL ANALYSIS FOR KARS

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION)

Tahir BAYSAL DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.009

NEO-LİBERALIZM TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE

KAMU YÖNETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: TÜRKİYE PRATİĞİ………………….………171-195

TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

IN NEO-LIBERALISM DISCUSSIONS FRAME: TURKEY PRACTICE

Veysel ERAT DOI: 10.9775/kauiibfd.2017.010

KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET SARMALINDA

DEVLETLERİN GÖÇMEN POLİTİKASI..……...……...……...……...……...…….…...197-209

IMMIGRANT POLICY OF GOVERNMENTS IN SPIRAL

OF GLOBALIZATION AND NATION-STATE                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1646 kez görüntülendi.