#

Cilt 11 Sayı 21

Derginin Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız

Kapak Kısmını İndirmek için Tıklayınız

Jenerik Kısmını İndirmek İçin Tıklayınız

 

  İŞLETME  (BUSINESS ADMINISTRATION)

Özlem KARADAĞ ALBAYRAK Ömer ALKAN

1-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇERÇEVEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE SEZGİSEL BULANIK TOPSİS YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: BİR MOBİLYA İŞLETMESİ ÖRNEĞİ/Sayfalar: 1-20

 

Bülent YILDIZ Şemsettin ÇİĞDEM Mehmet SEYHAN

2-TEDARİK ZİNCİRİ ALANYAZINI ROTASI: LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN EVRİMİ/Sayfalar: 21-47

 

Hakan ÇORA

3-EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN KULLANDIKLARI LİDER-GÜÇ KAYNAKLARININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ VE SONUÇLARI/Sayfalar: 48-63

 

Dilşad GÜZEL Gülşah KORKMAZ

4-TEDARİK ZİNCİRİ KOORDİNASYONU VE YENİLİKÇİLİK: SOSYAL ETKİLENME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMI/Sayfalar: 64-84

 

Ayşenur BUDAK

5-KARAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ ANALİTİĞİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI/Sayfalar: 85-117

 

Halit KESKİN Selahaddin Samil FİDAN

6-ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALARIN AHLAKİ DOĞASINI ŞEKİLLENDİRMEDE MİHENK TAŞI: ALASDAİR MACINTYRE’NİN ERDEM ETİĞİ PERSPEKTİFİ/Sayfalar: 118-140

 

Hilal YILMAZ Ömür TOSUN

7-AYLIK KONUT SATIŞLARININ MODELLENMESİ VE ANTALYA ÖRNEĞİ/Sayfalar: 141-158

 

Özgür KABADURMUŞ U. Orhan KARAKÖPRÜ Hazar DÖRDÜNCÜ

8-ALİAĞA VE İZMİR LİMANLARININ LOJİSTİK POTANSİYELİ VE BÖLGENİN KONTEYNER TAŞIMALARI AÇISINDAN GELECEĞİ/Sayfalar: 159-181

 

Özgür KAYAPINAR Hasan Selçuk ETİ Pınar YÜRÜK KAYAPINAR

9-BİLGİ YETKİNLİĞİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ/Sayfalar: 182-202

 

Meltem GÜL Ayşe ÖZPOLAT

10-MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖFKE VE STRES İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)/Sayfalar: 203-224

 

Mustafa ÖZSEVEN

11-ÇAĞDAŞ ÜRETİM, BÜROKRASİ TÜRÜ VE ÖRGÜTSEL YAPI: BİR PLASTİK İŞLETMESİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI/Sayfalar: 225-241

 

Tuğba AKIN Sevcan GÜNEŞ Sinem Pınar GÜREL Duygu YOLCU KARADAM

12-THE ANALYSIS OF MAIN DETERMINANTS OF HIGH TECHNOLOGY EXPORTS: A PANEL DATA ANALYSIS/Sayfalar: 242-267

 

Ömer BASUT Deniz ÖZYAKIŞIR

13-KARS İLİNİN SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR SAHA ÇALIŞMASI/Sayfalar: 268-289

 

Cüneyt KILIÇ Ünzüle KURT

14-KENTLEŞMENİN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI /Sayfalar: 290-305

 

Seyfettin ERDOĞAN Emrah İsmail ÇEVİK Ayfer GEDİKLİ

15-PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞIN İKTİSADİ BÜYÜME VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GCC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ /Sayfalar: 306-330

 

Sinem KUTLU HORVATH László Csaba HORVATH

16-POST KEYNESYEN İKTİSATTA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMININ EVRİMİ: ELEŞTİREL BİR LİTERATÜR ANALİZİ /Sayfalar: 331-352

 

Pelin Öge GÜNEY Korhan TURGUT

17-BANKA KREDİ HACMİ İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ /Sayfalar: 353-386

 

  DERLEME MAKALELERİ (REVIEW  ARTICLES)

  İKTİSAT (ECONOMICS  )

Ersin ERKAN Zeki AKBAKAY

18-INCOME INEQUALITY AND THE NEED FOR NEO-PUBLIC INTERVENTIONISM: COMPARISON OF U.S. AND EUROPE /Sayfalar: 387-409

 

  KAMU YÖNETİMİ (PUBLIC ADMINISTRATION  )

Kadir Caner DOĞAN

19-MAX WEBER’DE PATRİMONYALİZM VE BÜROKRASİ KAVRAMLARI: ANTİK VE ÇİN İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ANALİZLER /Sayfalar: 410-433

 

  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS  )

Firdes Şeyda KAHRAMAN Ali Samir MERDAN

20-HAZAR DENİZİ’NİN HUKUKİ STATÜSÜ /Sayfalar: 434-468

 

Pınar ÖZDEN CANKARA Yavuz CANKARA

21-2000’LERDE FİLİSTİN’DE MEŞRU TEMSİLCİLİK TARTIŞMALARI: HAMAS İLE ELFETİH ARASINDAKİ REKABET /Sayfalar: 469-503

 

Halit HAMZAOĞLU

22-KOMŞULUK POLİTİKASI VE DOĞU ORTAKLIĞI PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE AZERBAYCAN – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ /Sayfalar: 504-520

 

Fatih ERTUGAY Ergin ULUSOY

23-REGIONAL AND HEGEMONIC IMAGE OF THE UNITED STATES: ANALYSIS OF TURKISH AND FOREIGN STUDENTS’ US PERCEPTION THROUGH TWO MOVIES /Sayfalar: 521-543

 

2307 kez görüntülendi.