#

Cilt 10 Sayı 20

 Derginin Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız

Kapak Kısmını İndirmek için Tıklayınız

Jenerik Kısmını İndirmek İçin Tıklayınız

 

  İKTİSAT  (ECONOMICS)

 

Seyfettin Erdoğan Durmuş Çağrı Yıldırım Ayfer Gedikli

1- SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME/Sayfalar: 590-607

 

Serkan ARAS

2- KRİPTO PARA FİYATLARININ KLASİK VE YAPAY SİNİR AĞI MODELLERİ İLE TAHMİNİ/Sayfalar: 608-640

 

 

Ömer Uğur BULUT

3- THE AVAILABILITY AND EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES OF CURRENT ACCOUNT DEFICITS/Sayfalar: 641-669

 

 

Adem ÜZÜMCÜ Levent ÖZŞAHİN

4- TRA2 BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET VE GÖÇ OLGUSU: 2010-2018 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME/Sayfalar: 670-707

 

 

Süha ÇELİKKAYA Zeynep EZANOĞLU Vahap KARAÇADIR

5- DERGİPARK VERİ TABANINDAKİ İİBF DERGİLERİNDE YAYIMLANAN “BİLİM VE TEKNOLOJİ” KONULU MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ/Sayfalar: 708-725

 

Ömer YALÇINKAYA

6- SEÇİLİ G-20 ÜLKELERİNDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YAPISAL KIRILMALI BİR PANEL VERİ ANALİZİ/Sayfalar: 726-753

 

 

B. Veli DOYAR Eser ÇAPIK Zeynep EZANOĞLU Yunus KUTVAL

7- YÜKSELEN EKONOMİLERDE ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YENİLİK VE TEKNOLOJİ GÖSTERGELERİ KAPSAMINDA ANALİZİ/Sayfalar: 754-768

 

 

Nevzat BALIKÇIOĞLU Ahmet GÜLMEZ

8- TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET HACMİNİN ÇEKİM MODELİ İLE TAHMİNİ/Sayfalar: 769-786

 

Musa BAYIR Şeyma ŞAHİN KUTLU

9- MESLEKİ EĞİTİM VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN GENÇ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ/Sayfalar: 787-806

 

Erkan TOKUCU Serkan KÜNÜ Murat AKÇA

10- HYMAN P. MINSKY’S “BIG GOVERNMENT” APPROACH IN SECURING ECONOMIC STABILITY AND ITS APPLICABILITY IN THE TURKISH ECONOMY/Sayfalar: 807-828

 

Zafer AYKANAT Mehmet ÇALIŞKAN

11- DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ1/Sayfalar: 829-857

 

Diğdem Pelin YURTTAKALAN Levent GELİBOLU

12- İNTERNETTEN SATIN ALIMLARDA CİNSİYET KİMLİĞİNİN ROLÜ: Z KUŞAĞI ÖRNEĞİ/Sayfalar: 858-880

 

Vasfi KENDİR Bahaddin SİNSOYSAL Kenan ORÇANLI Hasan BOZTOPRAK

13- ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ/Sayfalar: 881-908

 

Hakan ÇORA

14- THE EFFECTS OF CHARACTERISTICS OF GENERATION Z ON 21ST CENTURY BUSINESS STRATEGIES/Sayfalar: 909-926

 

Hasan AYAYDIN Alper Veli ÇAM Abdulkadir BARUT Fahrettin PALA

15- FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDA SAKLI EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ VAR MIDIR?/Sayfalar: 927-943

 

Ceyda YERDELEN KAYGIN Haşim BAĞCI Deniz TANIR

16- BİST KOBİ SANAYİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ MW ve GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜLMESİ/Sayfalar: 944-965

 

Musa ÇAKIR

17- YÖRESEL ÜRÜNLERDE SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: SİİRT İLİ ÖRNEĞİ/Sayfalar: 966-986

 

Reşat KARCIOĞLU Hayri ABAR Ensar AĞIRMAN Muhammed Asım KANTAR Merve GÜLRENK Necmiye OKUYUCU

18- BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA/Sayfalar: 987-1006

 

Elanur TÜRKÜZ Hatice Nazan ÇAĞLAR

19- MULTI-DIMENSIONAL PANEL DATA GRAVITY MODEL: AN ANALYSIS OF APEC COUNTRIES/Sayfalar: 1007-1027

 

Gizem SARIÇALI Nilsen KUNDAKCI

20-BÜTÜNLEŞİK KEMIRA-M VE COPRAS YÖNTEMİ İLE MERMER İŞLETMESİ İÇİN KATRAK MAKİNESİ SEÇİMİ/Sayfalar: 1028-1061

 

Adem ÇELİK

21-CHANTAL MOUFFE’UN AGONİSTİK DEMOKRASİ KURAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ/Sayfalar: 1062-1085

 

 

Süleyman TEMİZ

21-ASEAN VE GÜNEYDOĞU ASYA BÖLGESELCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ/Sayfalar: 1086-1116

 

 

3641 kez görüntülendi.
İndir  sayi_20.pdf