CİLT 9 SAYI 17

Derginin Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız

Kapak Kısmını İndirmek için Tıklayınız

Jenerik Kısmını İndirmek İçin Tıklayınız

 

İKTİSAT (ECONOMICS) 

Sayım IŞIK, Huriye ALKIN, Mehmet ULUĞ

1-AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ 13 ÜLKEDE POST-KEYNESYEN PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ 

 Sezgin ZABUN

2-SİVAS 1844-1845 TEMETTÜAT DEFTERLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İŞLETME  (BUSINESS ADMINISTRATION)

O. BÜYÜKYILMAZ, H. VARGÜN, H. UYGURTÜRK

3-MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 Gökhan ÖZER, Ayşegül YILDIRIM KUTBAY

4-KİŞİSEL FİNANSAL FAKTÖRLER, KOMPULSİF SATIN ALMA VE FİNANSAL İYİ OLMA HALİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ferhat GÜNDEŞ, Merve KOÇOĞLU SAZKAYA

5-A STUDY ON CONSUMERS’ ADOPTION AND BEHAVIOURAL INTENTION TOWARDS INNOVATIVE BANKING PRODUCTS

Mukaddes YEŞİLKAYA, Fulya SEZER AYDIN

6-KULLANILAN ÇATIŞMA YÖNETİM TARZINA GÖRE DUYGUSAL EMEK DÜZEYİ DEĞİŞİR Mİ?

Zafer AYKANAT, Tayfun YILDIZ

7-SÜT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN REKABET EDEBİLİRLİK DÜZEYLERİNİN PORTER’IN ELMAS MODELİ İLE ANALİZİ: ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ

Hikmet ÇAĞLAR

8-APPLICATIONS OF THEORIES OF COMPELEXITY AND CHAOS TO GOLD PRICES

Melih ALTAY, Ömer TURUNÇ

9-İŞ YÜKÜ, ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ

Alper TAZEGÜL, Azize KAHRAMANİ

10-TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE TMS-41 KAPSAMINDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN MUHASEBE KAYITLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 

DERLEME MAKALELER (REVIEW ARTICLES)

İŞLETME (BUSINESS ADMINISTRATION)

 

Emine KAYA, Bener GÜNGÖR

11-ALTERNATİF VARLIK FİYATLAMA MODELLERİNDEN ZAMANLARARASI VARLIK FİYATLAMA MODELİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM;

KAMU YÖNETİMİ (PUBLIC ADMINISTRATION)

Abdulsemet YAMAN

12-KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS DENETİMİNİN İŞ SÜREÇLERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (INTERNATIONAL RELATIONS)

Haydar EFE, Murat KIZIL

13-OSMANLI’NIN KUZEY VE DOĞU POLİTİKASI ve RUSYA’NIN “SICAK DENİZLERE İNME POLİTİKASI” KAPSAMINDA ŞEKİLLENEN DOĞU SINIRLARI

Damla KOCATEPE

14-GÜVENLİK ÇALIŞMALARINDA ÇEVRE GÜVENLİĞİ SORUNSALI;

 

 

2988 kez görüntülendi.