#

İletişim

 Yazışma Adresi: 

 
Kafkas Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Merkez Kampüs KARS
Telefon: 0474- 2251150 
Fax: 0474- 2251257
Web: http://
 http://www.kafkas.edu.tr/KAUIIBFD
E-posta: 
kafkasiibfdergi@gmail.com

 

2199 kez görüntülendi.